2019 EK DEMİRBAŞ BÜTÇESİ HAKKINDA

Ana Sayfa  /  Duyurular

Değerli Sitemiz Sakinleri;

Sitemiz 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların 10. 11. 12. ve 17. maddeleri gereği, Süs Havuzu çevresine kurulacak LED aydınlatma, Yüzme Havuzu çevresi korkuluk küpeşte kısma kurulacak LED aydınlatma, Yüzme Havuzu su aboneliği, 6 kapıcı dairesine doğalgaz dönüşümü, Yönetim Ofisinin B1 Bloğa taşınması işi ve asansör revizyon işleri yaptırılacaktır.

Yapılacak işler için, alınan karar gereği ek demirbaş bütçesi oluşturulacak ve belirlenen rakam; 01.07.2019 dan itibaren Kat Mülkiyeti Kanunda tarif edildiği şekilde arsa payı oranında daire carilerine borç kaydedilecektir. Ödemeler kanunda belirtildiği şekilde daire sahiplerince yapılacak olup, kiracı olarak sitemizde ikamet eden sakinlerimizin sorumluluğu bulunmamaktadır. Kiracı olarak ikamet eden sakinlerimiz ev sahibi adına (ev sahibi bilgisinde) yapacakları ödemeleri daire kiralarından düşebilirler. 

Demirbaş bütçesinin sakinlerimize daha az yük getirmesini teminen ısınma sezonu sonrası yapılacağını daha önce duyurmuştuk. Aradan geçen sürede yapılacak işlerle ilgili mahalli piyasadan güncel teklifler alınmış olup, 90.000 TL’lik ek demirbaş bütçesi çıkarılmıştır.  
Bütçenin arsa payına göre dağılım oranları aşağıda çıkarılmış olup, Temmuz ayı başından itibaren yönetim programında borçlandırmalar yapılacaktır. 

A Bloklar 50 metre kare arsa payı karşılığı 147 TL 

B1 Blok 1+1 40 metre kare arsa payı karşılığı 118 TL 

B1 Blok 2+1 45 metre kare arsa payı karşılığı 132 TL, 50 metre kare arsa payı karşılığı 147 TL 

C Blok 50 metre kare arsa payı karşılığı 147 TL 

D Blok 70 metre kare arsa payı karşılığı 206 TL 

Meko AVM 3650 metre kare arsa payı karşılığı 10.702 TL 

Meko Bahçe Kafe 75.86 metre kare arsa payı karşılığı 223 TL 

Konuyla ilgili genel kurulda alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir:

Madde 10: Süs havuzu çevresi, süs havuzu içi, yüzme havuzu üst kısım korkuluklarına Yönetim Kurulunun yaptığı ön çalışma üzerinden süs aydınlatması kurulumuna, alınan teklifler sonrası oluşturulacak ilave demirbaş bütçesinin daire sahiplerine arsa payları oranında pay edilmesine, bütçeyle ilgili iş ve işlemlerin başlatılması ve takibi için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi oylanmış ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 

Madde 11: Yönetim Ofisinin Site ortak alan hakimiyeti ve erişimi ile B1 Blokla ilgili yaşanan diğer problemlerde erişim ve kontrolü arttırmak amaçlı B1 Blok giriş sağ kısımda bulunan toplantı mahalline taşınmasına, taşınma sonrası boşa çıkan eski Yönetim Ofisi Mahallinin Site için bayan sakinlerin kullanımına tahsis edilmek üzere lokal olarak kullanımı için gerekli tahsisin yapılmasına, B1 Bloktaki mahallin yeniden dizaynı için alınan teklifler sonrası oluşturulacak ilave demirbaş bütçesinin daire sahiplerine arsa payları oranında pay edilmesine, bütçeyle ilgili iş ve işlemlerin başlatılması ve takibi için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi oylanmış ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 

Madde 12: Asansör Yönetmelik değişikliği nedeniyle mavi etiket devamı için gerekebilecek revizyonlar için yıl içinde ilave demirbaş bütçesi oluşturulmasına ve alınan teklifler sonrası oluşturulacak ilave demirbaş bütçesinin daire sahiplerine arsa payları oranında pay edilmesine, bütçeyle ilgili iş ve işlemlerin başlatılması ile takibi için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine yapılan oylamada oy çokluğuyla kabul edildi. 

Madde 17: Kapıcı dairelerinde doğalgaz olmayışı nedeniyle sıcak su için termosifon kullanımı sonrası dairelerin elektrik faturaları fazla gelmekte ve personel mağdur olmaktadır Doğalgaz dönüşümü sonrası elektrik faturaları düşecek ve harcanan dönüşüm bedeli 2 yıl civarı sonrası amorti edilecek olup, dairelere doğalgaz dönüşümü için alınan teklifler sonrası oluşturulacak ilave demirbaş bütçesinin daire sahiplerine arsa payları oranında pay edilmesine, bütçeyle ilgili iş ve işlemlerin başlatılması ile takibi için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine, yapılan oylamada oy çokluğuyla kabul edilmiştir

Detaylı bilgi yönetim ofisinden alınabilir, 
Site Yönetimi

×