2020 OLAĞAN MALİ GENEL KURUL DUYURUSU

Ana Sayfa  /  Duyurular

Sayı: 2020-02                                                                                                                                                                                             
Konu: 2020 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantı Duyurusu

                                                                                    KORUPARK EVLERİ SİTESİ 1. KISIM KAT MALİKLERİNE

           Kat Malikleri Kurulunun 2020 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı’nı yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere; 16.02.2020 Pazar günü saat 17:00 de Çobanlı Mah. Aydınlık Cad. No: 117 Atakum Samsun adresinde bulunan A4 Blok Toplantı Mahallinde toplanılmasına, ilk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda, ikinci toplantının 23.02.2020 Pazar günü saat 17:00 de aynı adreste çoğunluk aramaksızın yapılmasına karar verilmiştir.

              Bütün kat maliklerinin toplantıya katılmaları veya kendilerini vekalet yoluyla temsil ettirmeleri, vekalet verecek maliklerin kimlik fotokopisi de vermeleri, vekalet tarihlerinin toplantı duyurusundan sonra olması, vekaletlerde toplantı gündeminin bulunması, vekalet teyidi için vekalet verenin telefon bilgilerinin bulunması, önemle rica olunur.                                                                                                                                       31.01.2020

                                                                                                                                                                                               Mustafa DENEV
                                                                                                                                                                                         Yönetim Kurulu Başkanı


GÜNDEM:
1- Açılış ve yoklama,
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
3- Divan Kurulunun oluşturulması; Divan Başkanı seçilmesi, Yazman seçilmesi, Sayman seçilmesi divana evrakları imzalama yetkisi verilmesi,
4- Geçmiş dönem, Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verilmesi ve kurulların ibraya sunulması,
5- Asansörlerle ilgili görüşme ve karar,
6- Balkon giderleri ve mantolamada oluşan ortak alana konu olabilecek arızalarla ilgili görüşme ve karar,
7- Yeni dönem için sakinlerce talep edilen; bloklarda katlara kamera kurulumu, blok kapı değişimleri, blok boya işleri, sondaj, site çevre sınırları gibi işlerle         ilgili görüşme ve karar,
8- Yapılmasına karar verilen işlerle ilgili maliyet tespiti ve ek demirbaş bütçesi oluşturulmasıyla ilgili görüşme ve karar,
9- Dilek, temenni ve önerileriler,
10- Kapanış.

×