2020 MALİ GENEL KURUL KARARLARI (DİVAN TUTANAĞI)

Ana Sayfa  /  Duyurular

                                                 KORUPARK EVLERİ SİTESİ 1. KISIM
                                                GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Korupark Evleri Sitesi 1. Kısım 2020 yılı olağan Mali Genel Kurul 2. toplantısını yapmak üzere 23/02/2020 tarihinde saat 17:00 ‘da Çobanlı Mahallesi Aydınlık Caddesi No:117 Site İçi A4 Blok Toplantı Salonunda toplanıldı.

Genel Kurul Toplantısına başlanmadan önce yapılan incelemede:

1- Genel Kurul Toplantısına ait davet ilanlarının toplantı yer, saat, tarih ve gündemi gösterilerek yapıldığı, gündemi içeren davet ilanlarının 15 gün önce imza karşılığı elden dağıtıldığı, ayrıca duyurunun maliklere Web Sitesi duyurusu ve SMS ile bilgilendirmesi şeklinde yapıldığı tespit edilmiştir.

2- Genel Kurul toplantı listesinde (Hazirun) 529 üyenin kayıtlı bulunduğu, toplantıda ise 79 üyenin hazır bulunduğu,

3- Toplantıya gelenlerce genel kurul toplantı listesine atılan imzalara göre toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldığından toplantı Yönetim Kurulu tarafından açıldı.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1:  Açılış ve yoklama yapıldı.

Madde 2: Divan Başkanı olarak İlhami EFE oy çokluğuyla, saymanlığa Emrah KÖSE oy birliği ile ve yazmanlığa Volkan ALTUN oy birliği ile seçilmiş Divan Heyeti oluşturulmuştur.

Madde 3: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı okunmuştur.

Madde 4: Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu raporları ayrı ayrı okundu, Divan Başkanının tarafsızlığında şüphe görüldüğü için Divan Başkanının görevden alınması istenmiştir. Oy birliği ile Divan Başkanının değiştirilmesi hususunda karar alınmıştır. Divan Başkanlığına aday olan Necdet KURTULUŞ Divan Başkanı olarak seçilmiştir. Raporlar ayrı ayrı oya sunularak Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu oybirliği ile ibra edilmiştir.

Madde 5: Sitenin ortak giderlerinde artış nedeniyle yıl içerisinde bütçenin yetmemesi halinde yeni işletme projesi hazırlanarak aidat zammı yapmak üzere Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi oylandı. Bu zammı 20 TL ile sınırlandırılması için oylama yapıldı. Kabul etmeyenler 17 kişi, kabul edenlerin sayısı 45’ tir. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir

Madde 6: Bloklardaki asansörlerin halat ve kasnaklarında aşınmalar olduğu servis raporlarıyla belirlenmiştir. Fiyat araştırması yapılarak, kaliteli tip halat ve kasnak değişimleri için alınacak teklifler sonrası, bloklardaki aciliyet durumuna göre her blok için oluşacak maliyetin sadece ilgili bloğa arsa payı oranında pay edilerek ek demirbaş bütçesi oluşturulması oylanmıştır. Oy birliğiyle Yönetim Kuruluna yetki verilmiş, madde kabul edilmiştir.
      Bu maddeye ek olarak başkan tarafından üçüncü bir uzman tarafından asansörlerin kontrol edilmesi konusunda araştırma yapılması oylandı. Oy birliğiyle konunun araştırılması kabul edilmiştir.

Madde 7: Balkon giderlerinde tespit edilen ortak alana konu olabilecek su sızıntıları için görüşme yapıldı. Bu sorunların herkes tarafından kendi bütçesiyle yaptırılması oylandı. Oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 8: Bloklarda katlara kamera kurulumu ile ilgili oylama yapılmıştır. Oy çokluğu ile kabul edilmemiştir.

Madde 9: Blok kapıları ile ilgili görüşme yapıldı. Her blok için tahmini kapı maliyeti 6.000 TL dir. Kapıların güvenli sağlam kapılarla değiştirilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile kabul edilmiştir. Kapıların değiştirilmesine karar verilmiştir.
 
Madde 10: Blok bina içlerinin boyanması oylanmış olup, oy çokluğu ile kabul edilmemiştir. 

Madde 11: Temelinde su sızıntısı olan bloklar için drenaj amaçlı sondaj kuyusu açtırılması oylanmıştır. Su sızıntılarının giderilmesi konusunda yapılan oylama ile madde oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Alınan karar gereği uygun işlemler Yönetim Kurulu tarafından yapılacaktır. 

Madde 12: Sitemizin kurulu olduğu 11139 ada 7. Parsel sınırının 8. Parsel yan siteyle arada bulunan kenar tarafının sitemiz aleyhine 170 metre boyunca 1000 metre kare civarı işgalli oluşu nedeniyle görüşme yapıldı. Hak ihlali yapılan bölgenin sınırlarımızdan kapatılması oylandı. Oy birliği ile oranın tam sınırımızdan kapatılmasına karar verilmiştir.

Madde 13: Blok çatısına GSM firmasınca kurulmak istenen small cell baz istasyonuyla ilgili görüşme yapıldı. Bloklara smallcell baz kurulması, yer tahsis etme ve sözleşme yapma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi konusunda oylama yapıldı. Bu madde oy çokluğu ile kabul edilmemiştir.  

Madde 14: Site içerisinde gerekli otopark alanının dairelere taksim edilmesi, daire başına 2. aracın site içine sokulmaması, misafir araçların uzun süre site içerisinde park edilmemesi oylanmıştır. Bu madde oy birliğiyle kabul edilmemiştir.

Madde 15: Yönetim Kurulunca; site nizamiye konumunun uygunsuzluğu ve işletmede sıkıntılara neden olduğu, çıkış bariyerin yaklaşma ve çıkış kısımlarının uygunsuz olması nedeniyle bariyerinin otomatik moda alınamadığı ve açık bırakıldığının bilgisi verilerek; yapılan oylamada nizamiye civarına geçişleri engelleyecek şekilde araç park yapılmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Madde 16: Site içerisindeki ŞOK markete malzeme getiren kamyonların yüklü halde siteye alınmaması, malzemelerin kamyonetle getirilmesi ve site içine büyük tip kamyon ve TIR sokulmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Madde 17: Site içerisine gelen kargoların nizamiyede güvenlik tarafından alınması, daha sonra çıkabilecek hukuki sorumluluğun tüm siteye ait olması hususunda yapılan oylamada, bu madde oy birliğiyle ile kabul edilmiştir.

Madde 18: Site ortak alan ilaçlamalarının yönetim tarafından yapılması, evlerin ise kişisel olarak ev sahipleri tarafından yapılması oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Ev sahiplerinin kendi evlerini bireysel olarak ilaçlamaları konusunda karar alınmıştır.

Toplantıya dilek ve temennilerle devam edildi. Divan Kurulu Başkanı tarafından Genel Kurul sona ermiştir.                                                                 23.02.2020

                                                                                                                                                                                                                  

×