2021 GENEL KURUL KARARLARI

Ana Sayfa  /  Duyurular

KORUPARK EVLERİ SİTESİ 1. KISIM
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Korupark Evleri Sitesi 1. Kısım 2021 yılı olağan Genel Kurul 2. toplantısını yapmak üzere 19.09.2021 tarihinde saat 16:00 ‘da Çobanlı Mahallesi Aydınlık Caddesi No:117 A4 Blok Toplantı Salonunda toplanıldı.

Genel Kurul Toplantısına başlanmadan önce yapılan incelemede:

1- Genel Kurul Toplantısına ait davet ilanlarının toplantı yer, saat, tarih ve gündemi gösterecek şekilde hazırlandığı, gündemi içeren davet ilanlarının blok duyuru panolarına asılarak 15 gün önce imza karşılığı elden dağıtıldığı, ayrıca duyurunun maliklere Web Sitesi duyurusu ve SMS bilgilendirmesi şeklinde yapıldığı tespit edilmiştir.

2- Genel Kurul toplantı listesinde (Hazirun) 529 üyenin kayıtlı bulunduğu, toplantıda ise 76 üyenin hazır bulunduğu,

3- Toplantıya gelenlerce genel kurul toplantı listesine atılan imzalara göre toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldığından toplantı Yönetim Kurulu tarafından açıldı.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1: Açılış ve yoklama yapılmıştır.

Madde 2: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı okunmuştur.

Madde 3: Divan Başkanlığına İsmail YÜKSEK, yazmanlığa Volkan ALTUN ve saymanlığa Emrah KÖSE oy birliği ile seçilip, imza yetkileri verilerek Divan Heyeti oluşturulmuştur.

Madde 4: Geçmiş dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu raporları ayrı ayrı okunmuş, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verilmiştir. Kurullar ayrı ayrı oya sunularak yapılan oylamalarda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu oybirliği ile ibra edilmiştir.

Madde 5: Yeni dönem için Yönetim ve Denetim Kurulu seçimlerine geçilmiştir. Seçimler öncesi söz alan C Blok 4 numaralı daire maliki Ali DUR kendini tanıtarak Yönetim Kuruluna aday olduğunu belirtmiş, site içinde bulunan AVM’nin mülkiyetinin sitede olması gerektiğini söylemiş, daire başı 250 TL dava bedeli toplanılarak yüklenici firmaya açılacak davadan olumlu sonuç alınacağını belirtmiştir. Konuyla ilgili görüşmeler sonrası yapılan oylama da; talep oy çokluğuyla reddedilmiştir. Ali DUR’ un Yönetim Kurulu adaylı ilgili yapılan oylamada talep oy çokluğuyla reddedilmiştir. Yönetim Kurulu seçimlerine devam edilerek; Mustafa DENEV, Hamdullah BAYRAK ve Bülent Gündağ MERT Yönetim Kurulu asıl üyeliğe, Cüneyt YILMAZ, İlhan BAŞOĞLU ve Rüştü ATEŞ yedek üyeliğe, Denetim Kurulu adaylarından Aslan ÇOTUR, İlker İLERİ ve Avni OKŞAŞ Denetim Kurulu asıl üyeliğe, Ahmet TAKAK, Tolga ARI ve Süheyla PEHLİVAN yedek üyeliğe oy birliğiyle seçilmişlerdir. Adaylar tek tek oylanmıştır.

Madde 6: Mevcut aidat ve 2022 yılı aidat tutarıyla ilgili yapılan görüşmede; 2021 yılında aidat değişikliği yapılmaması, 2022 yılı ve ilerleyen her yıl ocak ayı başında; aidatların personel giderlerine denk gelen %55 lik kısmının personel maaş zammı oranında, kalan %45 lik kısmının da TEFE+TÜFE/2 enflasyon oranına göre otomatik olarak arttırılması, Yönetim Kuruluna yuvarlama ilave ihtiyaç vb. haller için %5 lik artış tutarı kadar yetki verilmesi oylanmış olup, yapılan oylamada 2’ye karşı 74 oyla kabul edilmiştir.

Madde 7: Yüzme havuzu ve süs havuzu onarım ihtiyaçlarıyla ilgili yapılan görüşmede; Süs havuzu mozaiklerinin inşaattan bu zamana geçen 7 yıllık sürede havuz zemininden koparak zarar görüp kötü görünüme neden olduğu, birkaç yıldır yapılan lokal onarımlardan sonuç alınamadığı ve tahribatın devam ettiği,  mozaik yüzeyin komple kazınarak yenilenmesi gerektiği bilgisi verilmiştir. Yüzeyin düzeltilip, su yalıtımı yapılarak üzerine seramik yada uygun diğer kaplama tiplerinin uygulanıp, komple tadilat yapılması işi ile yüzme havuzu traverten yüzeylerdeki aşınmalar, küpeşte diplerindeki su kaçakları, güneşlenme bölgesi seramik aralarındaki aşınmalar, taşma oluklarındaki su kaçakları, bina boyası gibi kısımlarda da sezonluk lokal onarımlardan sonuç alınamadığından kapsamlı tadilat yaptırılarak havuzun aşınan traverten kısımlarının değişimi, taşma oluklarının kazınıp yalıtım yapımı, güneşlenme bölgesi seramik aralarının kazınarak silikonlu derz yapımı, küpeşte diplerinin su yalıtımı yapılarak sağlamlaştırılma işi ile taşma olukları başlangıcına 2 sıra kaydırmaz seramik yapımı için ek demirbaş bütçesi oluşturularak tüm kat maliklerine arsa payı oranında pay edilmesine, süreçlerin takibi ve bütçe işleri için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine 10’a karşı 66 oyla karar verilmiştir. 

Madde 8: Site Sınırının genişlemesi sonrası yürüyüş parkuru olarak kullanılan alanın genişletilmesi işiyle ilgili yapılan görüşmede talep oy çokluğuyla reddedilmiştir.

Madde 9: Yedaş’ın site içine maliklerden izin almadan kurduğu, site dışına da enerji sattığı işgalci konumundaki trafonun bulunduğu alan için ecri misil talebiyle dava açılması konusunda Yönetim Kurulunun yetkilendirmesiyle ilgili yapılan görüşmede; Site içinde bulunan Yedaş’a ait trafo ve doğu kenar yan siteyle komşu kısımda istinat duvarı üstünde bulunan, komşu siteye elektrik taşıyan dağınık halde açıkta bulunan kablolar ile elektrik panolarının bulunduğu alan için haksız kullanımdan doğan zararın giderilmesi amacıyla dava açılması gerekmekte olup, kablo, pano ve trafo alanı ile ilgili olarak yönetime kamulaştırmasız el atma, el atmanın önlenmesi ve ecrimisil davası açmak üzere yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Madde 10: Yönetim planı madde 21 de; kat malikleri kurulunun her yıl ekim ayının ilk 10 gününde toplanması belirtilmiş olup, pandemi nedeniyle ertelenen toplantı dolayısıyla periyot uyuşması oluşmaktadır. Bir sonraki yıl yapılacak olağan seçimsiz mali genel kurulun yönetim planında belirtildiği şekilde ekim ayının ilk 10 günü içinde yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Madde 11: Özel güvenlik personelinin maliyetlerdeki artış nedeniyle site bünyesine alınması sonrası yapılan tasarruf da göz önünde bulundurularak, siteye ilave bir güvenlik personeli daha alınması, ilave personelin gündüz mesai saatleri içinde 2. güvenlik görevlisi olarak yelekli şekilde nizamiye civarında düzen ve güvenliği sağlaması, mevcut personelin izin, rapor, hastalık ve cenaze vb. hallerde işe gelmediği dönemlerde nöbete geçerek olası olumsuzlukların ortadan kaldırılması konusunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Madde 12: Ortak alan sigortası yaptırılması konusunda yapılan görüşme sonrası yapılan oylamada 3’e karşı 73 oyla kabul edilmiş olup, bütçe durumuna göre belirlenecek zamanda süreçlerin takibi için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Madde 13: Halı sahaların üst fileleri zamanla çürümüş olup, onarım yapılamaz hale geldiğinden değişim yapılması konusunda yapılan oylamada tavandaki filelerin değişimi 4’e karşı 72 oyla kabul edilmiştir.

Madde 14: Asansörle yapılan ev taşıması sırasında oluşabilecek kabin hasar ve aşınmalarının amortismanında kullanılmak üzere; siteye ya da siteden asansör kullanarak taşınacak her sakinden 1 aidat tutarı kadar ödeme alınması konusunda yapılan görüşme sonrası yapılan oylama 1’e karşı 75 oyla kabul edilmiştir.

Madde 15: A4 Blok 3 numara maliki Mustafa DEĞİRMENCİ’ nin verdiği teklifte belirtilen 1. Etap ile 2. Etap arasında bulunan sınır teline kapı açılması konusunun gündeme alınması talebi oylanmış olup, 10’a karşı 66 oyla gündeme alınmamasına karar verilmiştir.

Toplantıya dilek ve temennilerle son verilmiştir. 19.09.2021
DİVAN KURULU


Divan Başkanı Sayman Yazman 
İsmail YÜKSEK        Emrah KÖSE       Volkan ALTUN

×