MERKEZİ ISITMA SİSTEMİ HAKKINDA

Ana Sayfa  /  Duyurular

Merkezi Isıtma Sistemi ile ilgili Duyuru
Değerli Sitemiz Sakinleri;
Sitemizde tüm bloklar merkezi ısıtma sistemiyle ısıtılmakta olup, yönetmelik gereği, pay ölçer okuma ve gider paylaşım hizmeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisanslı yetkili ölçüm firması DAF Enerji Yönetimi tarafından pay ölçer cihazlarından alınan tüketim verileri üzerinden yapılmaktadır. Mevzuat gereği lisanslı okuma firmaları harici hizmet alımı yapılamamakta olup, fatura, kıyas vb. tüm bilgi ve itirazlar ilgili okuma firmasına yapılmalıdır. http://www.dafenerjiyonetimi.com/ müşteri hizmetleri 444 5 323.
Dilerseniz firmayı ilgili bakanlığa şikâyet edebilir, sulh hukuk mahkemesine de dava açabilirsiniz, firma blok toplam doğalgaz faturasını yönetmeliğin tarif ettiği şekilde blok sakinlerine, tüketimleri ölçüsünde paylaştırmaktadır. Yönetimin herhangi bir tasarrufu bulunmamaktadır. Yine yönetmelik gereği daire ısısının 15 derece altına düşürülmesi ve giriş vanasıyla, kalorifer petekleri üzerinde bulunan vanaların kapalı konuma getirilmesi yasaktır. Daire içlerinde bulunan ısıtma tesisatı, kalorifer peteği, termostatik vana ve pay ölçer cihazları, ısıtma sezonu öncesi ve sırasında her yıl düzenli kontrol edilecek, sezon sırasında da önceden haber verilmeksizin rastgele kontroller yapılacaktır. Kat Mülkiyeti Kanunu gereği kontrollere müsaade etmek zorunludur ve müsaade vermeyen daireler için yasal takip yapılacaktır. Daire içlerindeki tesisata, odalarda bulunan petek, vana, pay ölçer cihazlarına ve balkonlara ilaveler yapmak onarım için dahi olsa müdahale etmek - kurcalamak yasaktır. Tüm peteklerin tükettiği ısının pay ölçer cihazlarıyla ölçülmesi gerekmektedir. Kontroller sırasında tespit olunan ilave petek vb. için yasal takip yapılacaktır. Hem hukuki sorumluluk almamak hem de komşuların haklarını gasp etmemek için yukarıda belirtilen hususlara azami özen gösterilmesi gerekmektedir.
Isıtma sisteminden maksimum verimi sağlayarak ekonomik kullanım için aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.
- Dairenin giriş vanasını kesinlikle kapatmayınız, vana kapatmak kıyas uygulaması nedeniyle faturanızın düşmesi yerine artmasına neden olacaktır. Yönetmelik gereği bağımsız bölüm ısıları 15 derece altına düşürülemez. Vanalarını kapattığı anlaşılan daireye okuma firmasınca yönetmelik gereği kıyaslı ortalama tüketim yansıtılmaktadır.
- Kalorifer petekleri üzerindeki termostatik vanaları kurcalamayınız, vanalar asgari 2. seviyeye kadar düşürülebilir, 2. Seviye 16 dereceye karşılık gelmektedir.
- Kalorifer peteğinin üzerini ve 1 metre kadar ön kısmını havlu, mobilya vb. engellerle kapatmayınız. Oda içi doğal hava akımının (konveksiyon) engellerle bozulması fazla tüketime neden olur. Petek üzerinde elbise kurutmayınız.
- Daire içi havalandırma işlemi kısa süreli olmalı, pencere ve kapılar sürekli açık tutulmamalıdır. PVC doğrama aralarından sızan hava özellikle rüzgarlı günlerde kaloriferlerin sürekli sistemden ısı çekmesine neden olur ve fatura artar.
- Banyo havlupanının vanaları sürekli açık tutulmalı ve havası alınmalıdır. (Hava olup olmadığı elle kontrol edilerek anlaşılabilir. Kazan çalıştığı sürece havlupan yüzeyi sürekli eşit sıcaklıkta olmalıdır). Havlupanın olduğu banyo kapısı mümkünse sürekli açık bırakılmalıdır.
- Pay ölçer cihazlarının üzeri örtülmemeli, darbelere ve çocuk vb. kurcalanmaya karşı korunmalıdır. Üzeri örtülerek okunamayan, kurcalanan ve manipülasyon sensörü devreye giren payölçer cihazı okuma sırasında alarm verdiğinden kıyas uygulaması nedeniyle fazla fatura ödemenize sebep olur.
- Kalorifer peteklerinde hava olmadığı kontrol edilmeli varsa üst kısımdaki purjör vasıtasıyla alınmalıdır.
- Isıtma tesisatına, peteklere ve sistem de oluşacak arızalara yönetime bilgi vermeden müdahale etmeyiniz - ettirmeyiniz, yasalara aykırı husus tespitinde hakkınızda dava açılabileceğini unutmayınız.

Konuyla ilgili sık sorulan sorular ve cevaplar aşağıda listelenmiştir.

Soru: Karşı komşuma 50 TL bana 250 TL fatura gelmiş, fark neden bu kadar fazla, sistemde sorun mu var?
Cevap: Isınma faturanız dairenizin bulunduğu kat ve cepheye, dairenin güneş alıp almamasına, dairede cam balkon olup, olmamasına, daireyi kullanan kişi sayısına, daireyi kullananların ısıl konfor alışkanlıklarına, alt kat komşunuzun ısıl alışkanlıklarına, daire içinde pencere balkon kapı vb. bölümlerden ısıl kaçak olup olmadığı gibi burada sayılamayacak yüzlerce değişkene bağlıdır, usule uygun kullanıp az fatura ödeyen komşunuza kızmayınız.

Soru: Geçtiğimiz iki ay 100 TL geliyordu, bu ay 50 TL gelmiş, vanalarda aynı ayarda, sistemde sorun mu var?
Cevap: Isınma faturanız vana konumlarından ziyade çevre hava şartları, mevsim, ay, evi ne kadar havalandırıp havalandırmadığınız gibi yüzlerce değişkene bağlı olarak değişmektedir.

Soru: Okumalarda hata olup, olmadığını nasıl anlarım?
Cevap: Faturanızda yazan pay ölçer seri numarasıyla kalorifelerin üzerinde bulunan pay ölçer seri numaralarını karşılaştırınız, (cihaz ekranında n ile başlayan seri numarası son 4 hane görülebilmektedir). Faturadaki tüketimlerle cihaz ekranında yazan tüketim değerlerini karşılaştırın tüketimler uyumluysa hata yoktur, Cihaz üzerindeki tüketim, okuma tarihine faturada yazandan göre fazla görünebilir.

Soru: Fatura hesabı nasıl yapılıyor?
Cevap: Bloğa gelen doğalgaz faturası okuma firmasına bildiriliyor, okuma firması siteye gelerek kablosuz cihazla dairelerdeki tüm pay ölçer tüketim verilerini alıyor, yönetmelik gereği bloğa gelen doğalgaz faturasının (daire metre kare hesabına göre) %30 ortak tüketim olarak hesaplanıp tüm dairelere eşit olarak paylaştırılıyor, %70 lik kısım için blok doğalgaz faturası bloktaki tüm pay ölçerlerin toplam harcamasına bölünerek bloğun birim kontör fiyatı belirleniyor, dairenizde tükettiğiniz kontör miktarı belirlenen birim fiyatla çarpılarak tüketiminiz bulunuyor.

Soru: Gelen faturada 0 sıfır tüketim olmasına rağmen yüksek fatura geldi sorun mu var?
Cevap: Kış mevsiminde 0 sıfır tüketim dairenin ana ısınma vanası ya da peteklerdeki vanalar kapatıldığı zaman ortaya çıkmakta olup, yönetmelik gereği okuma firmasınca usulsüz kullanım kabul edilip, blok faturasının daire sayısına bölümü olan ortalama tüketim yansıtılarak kıyas yapılmaktadır. Mağduriyet yaşamamak için lütfen, daire ana ısıtma vananıza ve kalorifer peteklerinde bulunan termostatik vana ile diğer vanalara usulsüz müdahalede bulunup kapatmayın.

Soru: Gelen faturada bazı peteklerde 0 sıfır tüketim var diğer peteklerde de tüketim çok düşük olmasına rağmen faturam yüksek geldi.
Cevap: Okuma firması usulsüz kullanımı önlemek için mevsim durumu ve bulunulan aya göre blok tüketimlerini inceleyip, en az tüketim miktarı belirlemektedir, belirlenen en az tüketimin altında kalan tüketimlerde kalorifer vanalarının manipüle edildiği düşünüldüğünden blok faturasının daire sayısına bölümü olan ortalama tüketim yansıtılarak kıyas yapılmaktadır.

Soru: Diğer bloktaki komşum 514 birim tüketip 85 TL ödemiş, bizim dairede 432 birim tüketip 91 TL ödedik, arıza mı var?
Cevap: Blok birim fiyatları ilgili kazan doğalgaz faturası ve ilgili blok tüm pay ölçer toplam tüketimleri üzerinden hesaplandığı için bloklar arası birim kontör fiyatı farklı çıkabilir. Siz, bulunduğunuz bloktaki kazanın tüketimine bulunduğunuz bloktaki komşularınızla ortaksınız, Farklı blokların tüketimleri sadece o bloktaki daireleri bağlamaktadır.

Soru: Okuma firması faturamızı fazla gösterip bizden para mı kazanıyor?
Cevap: Okuma firması yönetmelik hükümleri gereği blok kazanına gelen doğalgaz faturasını ilgili bloktaki dairelere paylaştırıyor. Daire faturalarının toplamı samgaza ödenecek faturaya eşit. Okuma firmasına yaptığı okuma ve gider paylaşım hizmeti için aidatlardan toplanan site bütçesinden daire başı 4.25 TL +KDV toplam aylık 2643 TL ödeniyor.

Soru: Bu sistem adaletsiz bireysel kombiye geçsek?
Cevap: Kanun gereği sitedeki 527 daire sahibinin tamamının imzalı oluru olmadan sistem değişimi mümkün değildir.

Soru: Samsun merkezdeki dayımın oturduğu apartmanda da merkezi sistem var, onlar tüm daireler eşit fatura ödüyor, evde atletle dolaşıyorlar.
Cevap: Yeni binalarda Enerji Verimliliği Kanunu gereği merkezi ısıtma sistemlerinde tüketimlerin ölçülmesi zorunludur. Sitedeki 527 daire sahibinin tamamının imzalı oluru olmadan ısıtma sisteminde herhangi bir değişiklik yapılamamaktadır.

Soru: Faturam bu ay yüksek geldi Yönetim uyuyor mu?
Cevap: Yönetimlerin görevi yasal mevzuata uymaktır. Sitemizdeki merkezi ısıtma kazan ve ekipmanları mevzuata uygun çalıştırılmaktadır. Isıtma sisteminde okuma ve gider paylaşımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Lisanslı yetkili okuma firması tarafından yapılmaktadır. Yönetim olarak firmayla anlaşıp, aylık okuma bedellerini fatura karşılığı firmaya ödemek, gelen fatura çıktılarını dairelere dağıtmak harici sorumluluğumuz bulunmuyor, tüm fatura, kıyas sebebiyle fazla ödeme vb. itirazlar ilgili okuma firmasına yapılmalıdır.

Soru: Faturam kıyas nedeniyle yüksek geldi, ödeme yapmayacağım, mahkemeye vereceğim,
Cevap: Fatura itirazları ilgili okuma firmasına yapılmalıdır. Faturanızda yazan tutar kadar blok kazanına gelen doğalgaz faturasına ortak olduğunuzdan, bloğun doğalgaz ödemelerini aksatıp diğer blok sakinlerini mağdur etmemek için hakkınızda ısınma borcunuzdan sebep icra takibi başlatılır. Haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız, ilgili Bakanlığa, Bimere, Sulh Hukuk Mahkemesine başvurabilirsiniz, başvurunuz sizi fatura borcunuzdan muaf tutmaz.

Bilgi: Sitede bloklarda boş olan ve usulünce ısı tüketen dairelerin (cephe, yükseklik, cam balkon olup, olmaması, metre karesi gibi durumlara göre) tüketimleri takip edilebiliyor.

Konforlu ve ekonomik bir ısıtma sezonu dileğiyle…

×