EK DEMİRBAŞ BÜTÇE BİLGİLENDİRMESİ

Ana Sayfa  /  Duyurular

Değerli Sitemiz Sakinleri;

Sitemiz Mali Genel Kurulunda alınan karaların 10. ve 12. Maddeleri gereği; Sitemiz bloklarına ve çevre duvarına kamera sistemi kurulacaktır. İlave olarak asansörlerin arızada kalma sürelerini azaltmak için de (ilk arızada) 2 adet yedek sürücü kart siparişlenecektir. Yapılması planlanan işler için, alınan karar gereği ek demirbaş bütçesi oluşturulacak ve belirlenen rakam; Kat Mülkiyeti Kanunda tarif edildiği şekilde arsa payı oranında daire carilerine borç kaydedilecektir. Ödemeler kanunda belirtildiği şekilde daire sahiplerince yapılacak olup, kiracı olarak sitemizde ikamet eden sakinlerimizin sorumluluğu bulunmamaktadır. Kiracı olarak ikamet eden sakinlerimiz ev sahibi adına ev sahibi bilgisinde yapacakları ödemeleri daire kiralarından düşebilirler. 

Demirbaş bütçesinin sakinlerimize daha az yük getirmesini teminen ısınma sezonu sonrası yapılacağını daha önce duyurmuştuk. Aradan geçen sürede kurulacak sistemle ilgili 4 firmaya keşif yaptırılmış, yapılan keşifler sonrası gelen ön teklifler üzerinden yapılan araştırmalarla kurulacak ürünlerin marka model ve fiyat bilgileri tespit edilmiştir. Önerilen ürünlerin kontrol ve performans testleri yapılmıştır. Bloklara kurulacak kamera sistemi maliyeti 65.000 TL, çevre duvarına kurulacak sistem maliyeti 60.000 TL civarı tutmaktadır. Kablo, kablo kanalı, kangal boru gibi malzemeler için ortalama ölçüler çıkarılmıştır. Net rakam kurulum sırasında kullanılacak kablo, kablo kanalı, kangal boru gibi sarf malzemelerin kullanılan kısmı kadar olacaktır.

Asansörler için siparişlenecek sürücü kartların maliyeti de 20.000 TL civarı tutmaktadır.
Yukarda bahsi geçen demirbaşlar için kur hareketliliği vb. göz önünde tutularak 150.000 TL demirbaş bütçesi çıkarılmasına karar verilmiştir.
Bütçenin arsa payına göre dağılım oranları aşağıda çıkarılmış olup, dileyen sakinlerimiz 2 eşit taksitte Temmuz Ağustos aylarında ödeyebilecektir. İsteyen sakinlerimiz de tek seferde tamamını ödeyebilirler. Kurulumlar toplanan ücretlerle birlikte blok blok kademeli olarak yaptırılacaktır.

A Bloklar 50 metre kare arsa payı karşılığı: 245 TL
B Blok 1+1 daire 40 metre kare arsa payı karşılığı 196 TL
B Blok 2+1 daire 45 metre kare arsa payı karşılığı 220 TL
B Blok 2+1 daire 50 metre kare arsa payı karşılığı 245 TL
C Blok tüm daireler 50 metre kare arsa payı karşılığı: 245 TL
D Blok 70 metre kare arsa payı karşılığı 343 TL
Meko AVM 3650 metre kare arsa payı karşılığı: 17.837 TL
Meko Bahçe Kafe 75.86 metre kare arsa payı karşılığı: 371 TL

Kamera sistemi kapsamı ve detayları:
Bloklara giriş kapı dış kısım zil bölgesi, blok dış otopark bölgesi, giriş asansör önü hol, 2 adet asansör, sığınak çıkış kapı önü dış kısım, yangın kaçış holü zemin kat, asansör makine dairesi, kazan dairesi, -1 kat bodrum holü, merkezi uydu sistemi bölgesi olmak üzere havuz binası dahil blok başı 11 kamera, toplamda 99 adet kamera kurulacaktır, her blok kayıt cihazı ve izleme monitörü kendi bünyesinde blok girişi temizlik odasında bulunacaktır.
Çevre duvarı üzerinde bulunan kamera direklerine, otopark bölgelerine ve yollara bakacak şekilde 48 adet kamera kurulumu planlanmış olup, izleme ve kayıt sistemi nizamiyede bulunacaktır. 
Kamera kurulumları sonrası site içi 147 kamera ile tüm otopark, çocuk parkları, çardaklar, blok giriş çıkışları ve civarı ile site içi araç ve yaya yollarının kamera kapsama alanında olması düşünülmüştür. 
İlerleyen günlerde alınan teklifler bu platformdan, web sitesinden ve blok duyuru panolarında paylaşılacaktır.

Konuyla ilgili mali genel kurulda alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir:
10: Blokların ortak alanları olan asansörlere, bina giriş hollerine, makine dairelerine, yangın merdiveni girişlerine ve yüzme havuzu bina çevresine kamera sistemi kurulmasına, mevcut çevre kamera sisteminin modernize edilerek, nizamiye civarını ve bina otoparklarını görecek şekilde ilave kameralar kurulmasına, bahsi geçen tüm işlemlerin takibi ve temini için alınan teklifler üzerinden belirlenecek maliyetin ilave demirbaş bütçesi oluşturularak site içi tüm kat maliklerine arsa payı oranında pay edilmesine ve ödemelerin Yönetim Kurulunun belirleyeceği ödeme planına göre yapılmasına karar verilmiştir.

12: Asansörlerdeki arızada kalma sürelerini azaltmak için küçük ve büyük asansörlerde kullanılmak üzere 2 adet yedek sürücü kartının alınmasına, maliyetinin ise ilave demirbaş bütçesi oluşturularak site içi tüm kat maliklerine arsa payı oranında pay edilmesine ve ödemelerin Yönetim Kurulunun belirleyeceği ödeme planına göre yapılmasına karar verilmiştir.

Detaylı bilgi yönetim ofisinden alınabilir, saygılarımızla..

×