MERKEZİ ISITMA SİSTEMİ BİLGİLENDİRMESİ

Ana Sayfa  /  Duyurular

Değerli Sitemiz Sakini;

 Sitemizde tüm bloklar doğal gazlı merkezi ısıtma sistemiyle ısıtılmakta olup,Enerji Verimliliği Kanunu gereği pay ölçerli gider paylaşım ve faturalandırma sistemi bulunmaktadır.Ölçüm ve gider paylaşımı Isı Gider Paylaşım Yönetmeliğihükümlerine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisanslı yetkili ölçüm firmaları tarafından pay ölçer cihazlarından alınan tüketim verileri üzerinden yapılmaktadır.Mevzuat gereği lisanslı okuma firmaları harici hizmet alımı yapılamamakta olup, fatura, kıyas vb. tüm bilgi ve itirazlar ilgili okuma firmasına yapılmalıdır.Okuma Firması irtibat bilgileri dairelerinize gelen ısınma faturaları üzerinde bulunmaktadır. Ölçüm Firması blok kazanına gelen toplam doğalgaz faturasını yönetmeliğin tarif ettiği şekilde blok sakinlerine, tüketimleri ölçüsünde paylaştırmaktadır. Okuma ve gider paylaşımı konusuyla ilgili hususlar yönetmelikte detaylı tanımlandığındanYönetimin herhangi bir müdahale ve tasarrufu bulunmamaktadır. 
Yönetmelik gereği daire ısısının 15 derece altına düşürülmesi ve giriş vanası ile petek üzerindeki vanaların kapatılması yasak olduğundan,sistemde vana kapatma nedeniyle komşu dairelerin mağduriyetlerinin önlenmesi için kıyas sistemi uygulanmaktadır.Ölçüm firmasınca, kötüye kullanım tespit edilen dairelere ortalama tüketim üzerinden kıyaslı fatura çıkarılmaktadır.Lütfen daire ana vanalarınızı ve petekler üzerindeki termostatik vanaları kapatmayınız.
Sitemizde bulunan tüm ısıtma sistemlerinin bakım ve ayarları Alarko Yetkili Servisince yapılmakta olup, sistemin güncel mevzuata uygun ekonomik ve sorunsuz çalıştırılmasına azami özen gösterilmektedir. Isıtma sezonu boyunca kazan işletimi ve ayarları yöneticilerimizce titizlikle takip edilmektedir.
2018 Mali Genel Kurulunda Kat Malikleri Kurulunun aldığı karar gereğidaire içlerinde bulunan ısıtma tesisatı, kalorifer peteği,termostatik vana ve pay ölçer cihazları, ısıtma sezonu öncesi ve sırasında her yıl düzenli kontrol edilecektir. Sezon sırasında önceden haber verilmeksizin rastgele kontroller yapılacaktır. Kat Mülkiyeti Kanunu gereği kontrollere müsaade etmek mecburidir, kontrollere müsaade etmeyen daireler için yasal takip yapılacaktır.Kontroller sonrası sorun tespit edilen, okuma sonrası payölçer cihazından veri alınamayan daireler takibe alınacak ve SMS bilgilendirmesi yapılarak gerekli onarımların yaptırılması talep edilecektir. Onarım vb. işlemleri yaptırmayan sakinler için Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre yasal işlem başlatılacaktır.
Dairelerde bulunan arızalı kalorifer peteği, temostatik vana, pay ölçer gibi ekipmanlarınonarım sorumluluğuilgili daire sahibindedir. Servis talebi ilgili daire sakini tarafından yapılır. Yönetim ortak alanlarda bulunan ekipman ve tesisattan sorumludur.Genel Site bütçesinden daire içlerinde bulunan hiçbir ekipman ve sistem onarımıiçin ödeme yapılmaz. Lütfen talepte bulunmayınız.
Daire içlerinde bulunan tesisata, odalarda bulunan kalorifer peteği, vana, pay ölçer cihazlarına ilaveler yapmak, fazladan petek eklemek,arıza harici uygunsuz müdahalede bulunmak yasaktır. Tüm peteklerin tükettiği ısının pay ölçer cihazlarıyla ölçülmesi gerekmektedir. Kontroller sırasında tespit edilen ilave petek vb. için yasal takip yapılacaktır. Hem hukuki sorumluluk almamak hem de komşuların haklarını gasp etmemek için yukarıda belirtilen hususlara azami özen gösterilmesi gerekmektedir.
Isıtma sisteminden maksimum verimi sağlayarak, ekonomik kullanım için aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.
? Dairenin giriş vanasını kesinlikle kapatmayınız, vana kapatmak kıyas uygulaması nedeniyle faturanızın düşmesi yerine artmasına neden olacaktır. Yönetmelik gereği bağımsız bölüm ısıları 15 derece altına düşürülemez.
? Kalorifer petekleri üzerindeki termostatik vanaları kurcalamayınız,vanalarasgari 2. seviyeye kadar düşürülebilir, vanaları2. seviye altına düşürmek yasak olup,  kıyas uygulaması nedeniyle fazla fatura ödemenize sebep olur. 2. Seviye 16 dereceye karşılık gelmektedir.
? Kalorifer peteğinin üzerini ve 1 metre kadar ön kısmını havlu, mobilya vb. engellerle kapatmayınız. Oda içi doğal hava akımının engellerle bozulması fazla tüketime neden olur. Petekler üzerinde elbise kurutmayınız.
? Kış mevsiminde daire içi havalandırma işlemi kısa süreli olmalı, pencere ve kapılar sürekli açık tutulmamalıdır. PVC doğrama aralarından sızan hava özellikle rüzgârlı günlerde kaloriferlerin sürekli sistemden ısı çekmesine neden olur ve ısınma faturanız artar.

? Banyo havlupanının vanaları sürekli açık tutulmalı ve havası alınmalıdır. Hava olup olmadığı elle kontrol edilerek anlaşılabilir. Kazan çalıştığı sürece havlupan yüzeyi sürekli eşit sıcaklıkta olmalıdır. Havlupanın olduğu banyo kapısı mümkünse sürekli açık bırakılmalıdır.
? Pay ölçer cihazlarının üzeri örtülmemeli, darbelere ve çocuk vb. kurcalanmaya karşı korunmalıdır. Üzeri örtülerek okunamayan, sökülmeye çalışılıp kurcalanan ve manipülasyonsensörü devreye giren payölçer cihazı okuma sırasında alarm verdiğinden kıyas uygulaması nedeniyle fazla fatura ödemenize sebep olur. Pay ölçer cihazlarında sökme ve kurcalamaya karşı sensör bulunmaktadır.
? Kalorifer peteklerinde hava olmadığı kontrol edilmeli varsa üst kısımdaki purjör vasıtasıyla alınmalıdır.
? Isıtma tesisatına, peteklere ve sistem de oluşacak arızalara yönetime bilgi vermeden müdahale etmeyiniz - ettirmeyiniz, yasalara aykırı husus tespitinde hakkınızda dava açılabileceğini unutmayınız.
Konuyla ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları:
Soru: Karşı komşuma 50 TL bana 250 TL fatura gelmiş, fark neden bu kadar fazla, sistemde sorun mu var?
Cevap: Isınma faturanız dairenizin bulunduğu kat ve cepheye, dairenin güneş alıp almamasına, dairede cam balkon olup, olmamasına, daireyi kullanan kişi sayısına, daireyi kullananların ısıl konfor alışkanlıklarına, alt kat komşunuzun ısıl alışkanlıklarına, daire içinde pencere balkon kapı vb. bölümlerden ısıl kaçak olup olmadığı gibi burada sayılamayacak yüzlerce değişkene bağlıdır. Dairenizdeki ekipmanlarda sorun olduğunu düşünüyorsanız servis çağırmanız gerekmektedir. Servis irtibat bilgileri aşağıda verilmiştir.
Soru: Okumalarda hata olup, olmadığını nasıl anlarım?
Cevap: Faturanızda yazan pay ölçer seri numarasıyla kalorifelerin üzerinde bulunan pay ölçer seri numaralarını karşılaştırınız, cihaz ekranında n ile başlayan seri numarası son 4 hane görülmektedir. Faturadaki tüketimlerle cihaz ekranında yazan tüketim değerlerini karşılaştırınız tüketimler uyumluysa hata yoktur, Cihaz üzerindeki tüketim, okuma tarihine göre faturada yazandan fazla görünebilir. Hata olduğunu düşünüyorsanız servis çağırmanız gerekmektedir. Servis irtibat bilgileri aşağıda verilmiştir.
Soru: Fatura hesabı nasıl yapılıyor?
Cevap:Blokkazan doğalgaz faturası okuma firmasına bildirilir, okuma firması siteye gelerek kablosuz cihazla dairelerdeki tüm pay ölçer tüketim verilerini alır, yönetmelik gereği bloğa gelen doğalgaz faturasının (daire metre kare hesabına göre) %30 ortak tüketim olarak hesaplanıp tüm dairelere eşit olarak paylaştırılır, %70 lik kısım için, blok doğalgaz faturası bloktaki tüm pay ölçerlerin toplam harcamasına bölünerek bloğun birim kontör fiyatı belirlenir, dairenizde tükettiğiniz kontör miktarı belirlenen birim fiyatla çarpılarak tüketiminiz bulunur.
Soru: Gelen faturada 0 sıfır tüketim olmasına rağmen yüksek fatura geldi sorun mu var?
Cevap: Kış mevsiminde 0 sıfır tüketim dairenin ana ısınma vanası ya da peteklerdeki vanalar kapatıldığı zaman ortaya çıkmakta olup, yönetmelik gereği okuma firmasınca usulsüz kullanım kabul edilip, blok faturasının daire sayısına bölümü olan ortalama tüketim yansıtılarak kıyas yapılmaktadır. Mağduriyet yaşamamak için lütfen, daire ana ısıtma vananıza ve kalorifer peteklerinde bulunan termostatik vanalara usulsüz müdahalede bulunup kapatmayın. Konuyla ilgili şikayetler ölçüm firmasına yapılır.
Soru: Gelen faturada bazı peteklerde 0 sıfır tüketim var diğer peteklerde de tüketim çok düşük olmasına rağmen faturam yüksek geldi.
Cevap: Okuma firması usulsüz kullanımı önlemek için mevsim durumu ve bulunulan aya göre blok tüketimlerini inceleyip, en az tüketim miktarı belirlemektedir, belirlenen en az tüketimin altında kalan tüketimlerde kalorifer vanalarının manipüle edildiği düşünüldüğünden ortalama tüketim yansıtılarak kıyas yapılmaktadır.
Soru: Diğer bloktaki komşum 514 birim tüketip 85 TL ödemiş, bizim dairede 432 birim tüketip 91 TL ödedik, arıza mı var?
Cevap: Blok birim kontör fiyatları kazan doğalgaz faturasının %70 lik kısmının tüm pay ölçer toplam tüketimlerine bölümü üzerinden hesaplandığı için bloklar arası birim kontör fiyatı farklı çıkabilir. 
Soru: Okuma firması faturamızı fazla gösterip bizden para mı kazanıyor?
Cevap: Okuma firması yönetmelik hükümleri gereği blok kazanına gelen doğalgaz faturasını ilgili bloktaki dairelere paylaştırıyor. Daire faturalarının toplamı Samgaza ödenecek faturaya eşit. Okuma firmasına yaptığı okuma ve gider paylaşım hizmeti için aidatlardan toplanan site bütçesinden daire başı 4.25 TL +KDV toplam aylık 2643 TL ödeniyor.
Soru: Bu sistem adaletsiz bireysel kombiye geçsek?
Cevap: Kanun gereği sitedeki 527 daire sahibinin tamamının imzalı oluru olmadan sistem değişimi mümkün değildir.


Soru: Samsun merkezdeki akrabamın oturduğu eski apartmanda da merkezi sistem var, onlar tüm daireler eşit fatura ödüyor, 
Cevap: Yeni binalarda Enerji Verimliliği Kanunu gereği merkezi ısıtma sistemlerinde tüketimlerin ölçülmesi zorunludur. Sitedeki 527 daire sahibinin tamamının imzalı oluru olmadan ısıtma sisteminde herhangi bir değişiklik yapılamamaktadır.
Soru: Faturam bu ay yüksek geldi Yönetim uyuyor mu?
Cevap: Yönetimlerin görevi yasal mevzuata uymaktır. Sitemizdeki merkezi ısıtma kazan ve ekipmanları mevzuata uygun çalıştırılmaktadır. Isıtma sisteminde okuma ve gider paylaşımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Lisanslı yetkili okuma firması tarafından yapılmaktadır. Yönetim olarak firmayla anlaşıp, aylık okuma bedellerini fatura karşılığı firmaya ödemek, gelen fatura çıktılarını dairelere dağıtmak harici sorumluluğumuz bulunmuyor, fatura, kıyas sebebiyle fazla ödeme vb. itirazlar ilgili okuma firmasına yapılmalıdır. Okuma firması irtibat bilgileri daire ısınma faturası üzerinde bulunmaktadır.
Soru: Faturam kıyas nedeniyle yüksek geldi, ödeme yapmayacağım, mahkemeye vereceğim,
Cevap: Fatura itirazları ilgili okuma firmasına yapılmalıdır. Faturanızda yazan tutar kadar blok kazanına gelen doğalgaz faturasına ortak olduğunuzdan, bloğun doğalgaz ödemelerini aksatıp diğer blok sakinlerini mağdur etmemek için hakkınızda ısınma borcunuzdan sebep icra takibi başlatılır. Haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız, ilgili Bakanlığa, Cimere, Sulh Hukuk Mahkemesine başvurabilirsiniz, başvurunuz sizi fatura borcunuzdan muaf tutmaz.
Soru: Balkonuma petek taktırmak istiyorum ne yapmam lazım.
Cevap: Balkon vb. ilave petek montajından önce mutlaka yönetime yazılı başvurarak onay alınız, bilgisiz yapılan montajlar suç olup, tespiti halinde hakkınızda dava açılabilir. Yeni petek montajı pay ölçer cihazıyla birlikte yapılıp, kurulumlar sonrası Alarko servisince payölçerkonfigürasyonu yaptırılır ve pay ölçer seri numarası yönetime bildirilir. Yeni seri numarası okuma firmasına bildirilerek okuma listesine dahil edilir.
Bilgi: Sitede bloklarda boş olan ve usulünce ısı tüketen dairelerin (cephe, yükseklik, cam balkon olup, olmaması, metre karesi gibi durumlara göre) tüketimleri takip edilebiliyor.
Detaylı bilgiyi için yöneticilerimizle görüşebilirsiniz. 
Konforlu ve ekonomik bir ısıtma sezonu dileğiyle…

Bloklarda fark ettiğiniz ısıtma, asansör, hidrofor vb. ortak sistem arızalarını öncelikle blok görevlinize bildiriniz. Servis koordinasyonu ve yönlendirme öncelikle blok görevlileri tarafından yapılmaktadır.

İlave Bilgi için: 

Alarko Bayi ve Servis Bilgileri
Yeni Payölçer montajı, termostatik vana vb. parça tedariği için: 
Alarko Bayi Mena Mühendislik 0 362 439 16 17

Daire içi arızalı ekipmanonarımı ve pay ölçer programlanması için
Alarko Servisi AL-SAM Teknik Tel: 0 362 230 98 95

Görüş ve önerileriniz bizler için değerlidir, 
Talep ve şikâyetlerinizi aşağıdaki iletişim kanallarına yapabilirsiniz. 

Korupark Evleri 1. Kısım Site Yönetimi
Tel: 0 362 999 58 44 

×