GÜRÜLTÜ HAKKINDA DUYURU

Ana Sayfa  /  Duyurular


Değerli Sitemiz Sakinleri;

Son zamanlarda ses ve gürültü nedeniyle şikayetler almaktayız. Apartman ortamında birlikte yaşadığımızı unutmadan çevremiz ve komşularımızın rahatsız edilmemesi ile ilgili aşağıdaki hususlara dikkat etmenizi rica ederiz.

Binalarımızın yapısı nedeni ile ses kolaylıkla taşınan ve tüm binayı rahatsız edebilen bir etken haline gelmektedir. 

1-    Gece geç saatlerde temizlik yapmamak, topuklu terlik ve ayakkabılar ile yürümemek.

2-   Gürültü oluşumuna neden olabilecek eşya taşıma v.s. gibi işlemleri istirahat saatlerinde yapmamak.

3-   Bloklarda koridorlarda ve kat hollerinde yüksek sesle konuşmamak.

4-  Daire kapılarını çevreyi rahatsız edecek şekilde kapatmamak.

Özellikle, yasal olarak korunan gece saatleri (22.00 -06.00) ve dinlenme saatleri (is günleri 06.00 - 07.00 ve 20.00 - 22.00 ve genel olarak Pazar günleri ve tatil günleri) arasında rahatsızlık verebilecek gürültülere neden olmaktan kaçınmanız gerekmektedir.

İstirahat saatlerinde fark ettiğiniz gürültülerle ilgili; 155 Polis İhbar Hattından destek alabilir, kabahatler kanunu kapsamında işlem talep edebilirsiniz.

İlgili kanun maddeleri bilgilendirme amaçlı olarak ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla,KABAHATLER KANUNU
Gürültü
MADDE 36.-
(1) Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, elli Türk Lirası idari para cezası verilir.
(2) Bu fiilin bir ticari işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye bin Türk Lirasından beş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.
(3) Bu kabahat dolayısıyla idari para cezasına kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar verir.

TCK
Kişilerin huzur ve sükununu bozma
MADDE 123 -
(1) Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

Gürültüye neden olma
MADDE 183 -
(1) İlgili Kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, iki aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

KMK
KAT MALİKLERİNİN VE KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN BORÇLARI
A) KAT MALİKLERİNİN BORÇLARI:
I - GENEL KURAL :
MADDE 18 - 
Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.
Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Süknâ) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. Giderlere ve sigorta primlerine ait 20 nci madde hükmü saklıdır.

MK 737:
III. Komşu hakkı 
Herkes, taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve özellikle işletme faaliyetini sürdürürken, komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür.
Özellikle, taşınmazın durumuna, niteliğine ve yerel âdete göre komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan duman, buğu, kurum, toz, koku çıkartarak, gürültü veya sarsıntı yaparak rahatsızlık vermek yasaktır.
Yerel âdete uygun ve kaçınılmaz taşkınlıklardan doğan denkleştirmeye ilişkin haklar saklıdır.
Yukarıdaki yasal düzenlemelere bağlı olarak haklarınızı kullanmanız mümkün.
Şikayetçi olmanız halinde diğer komşuların da kiracıların apartman içindeki devam eden hallerine tanık olduğunu en yakın polis karakoluna veya adliyedeki suçüstü savcılığına bildirirseniz bu kişi (ler ) hakkında Sulh Ceza Mahkemesinde kamu davası açılacaktır. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 183. maddesi ; "İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak , başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, 2 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır." hükmünü ihtiva etmektedir.
Bununla birlikte, hukuk mahkemelerine müracaat etmeniz halinde ,Türk Medeni Kanunu nun 737. maddesindeki ; 
"Herkes, taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve özellikle işletme faaliyetini sürdürürken, komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür.

Özellikle, taşınmazın durumuna, niteliğine ve yerel adete göre komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan duman, buğu, kurum, toz, koku çıkartarak, gürültü veya sarsıntı yaparak rahatsızlık vermek yasaktır.
Yerel adete uygun ve kaçınılmaz taşkınlıklardan doğan denkleştirmeye ilişkin haklar saklıdır." hükmü mevcuttur.
Buna göre, komşunuzun komşuluk haklarına riayet etmediğini bildirerek onun bu taşkınlığının giderilmesini hukuk mahkemesinden isteyebilirsiniz.Hukuk Mahkemesi davanızı kabul ederse mahkeme kararı ile ilamlı icra yoluna giderek komşunuzun bu rahatsızlık verici davranışlarını önleyebilirsiniz.

×