2019 YILI OLAĞAN GENEL KURULU HAKKINDA

Ana Sayfa  /  Duyurular


Sayı: 2019-62 25.01.2019

Konu: 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

KORUPARK EVLERİ SİTESİ 1. KISIM KAT MALİKLERİNE

Kat Malikleri Kurulunun 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere; 17.02.2019 Pazar günü saat 15:00 de Çobanlı Mah. Aydınlık Cad. No: 117 Atakum Samsun adresinde bulunan AVM binasında toplanılmasına, ilk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda, ikinci toplantının 24.02.2019 Pazar günü saat 15:00 de aynı adreste çoğunluk aramaksızın yapılmasına karar verilmiştir.

Bütün kat maliklerinin toplantıya katılmaları veya kendilerini vekalet yoluyla temsil ettirmeleri, vekalet verecek maliklerin kimlik fotokopisi de vermeleri, vekalet tarihlerinin toplantı duyurusundan sonra olması, vekaletlerde toplantı gündeminin bulunması, vekalet teyidi için vekalet verenin telefon bilgilerinin bulunması, önemle rica olunur. 

                                                                                                                                                                                      Mustafa DENEV
                                                                                                                                                                               Yönetim Kurulu Başkanı


GÜNDEM:
1- Açılış ve yoklama,
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
3- Divan Kurulunun oluşturulması; Divan Başkanı seçilmesi, Yazman seçilmesi, Sayman seçilmesi divana evrakları imzalama yetkisi verilmesi,
4- Geçmiş dönem, Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verilmesi ve kurulların ibraya sunulması,
5- Site Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,
6- 01.02.2019 – 31.01.2020 dönemi işletme projesinin görüşülmesi ve yeni dönem aidat tutarının belirlenip karara bağlanması,
7- Sitemize yeni dönemde yapılması gereken çalışmalarla ilgili konuların görüşülmesi ve karara bağlanması. (Aydınlatma modernizasyonu, Süs aydınlatması, Giriş kapılarının revizyonu, Giriş zeminlerinin revizyonu, Site peyzaj alanlarının revizyonu, vb)
8- Yapılacak çalışmaların maliyetleri için ek demirbaş bütçe kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
9- Dilek, temenni ve önerileriler,
10- Kapanış.

×